Kongres Menedżerów Kultury

+48 508 105 010 biuro@inicjatywa.org

English

+48 508 105 010 Mail

En

Kongres Menedżerów Kultury
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

O Kongresie

Kongres Menedżerów Kultury to platforma wymiany doświadczeń, miejsce spotkań ludzi na co dzień zajmujących się działalnością w polu kultury. W tym miejscu dowiedzą się Państwo więcej o idei wydarzenia oraz celach, do których dążą jego organizatorzy.

Wartości

Kongres Menedżerów Kultury tworzony jest w oparciu o wartości, istotne dla nas jako organizatorów tego wydarzenia oraz dla jego uczestników. Określają one priorytety naszego działania i obszarów, które są nam szczególnie bliskie.

Wartości kongresu

LudzieLudzie

Wdrażają w życie wszystkie wyżej wymienione wartości. Bez nich nie miałby miejsce dialog, bez ich chęci do działania nie istniałaby żadna aktywność kulturalna. Stanowią przyczynę i cel rozwoju – przez nich i dla nich realizuje się każdy projekt.

EuropejskośćEuropejskość

Dziedzictwo i tradycja Starego Kontynentu są rzeczą niezbywalną dla każdego Europejczyka. To, w jaki sposób mówi, porusza się i zachowuje stanowi nierozerwalny związek z jego pochodzeniem. Europejskość jest wartością, którą należy cenić, pamiętając o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą świadomość owej tożsamości. Oznacza nie tyle granice terytorialne, co cały dorobek kulturowy tego kontynentu, który ukształtował nas jako mieszkańców Europy.

ProfesjonalizmProfesjonalizm

Podstawą każdego projektu jest zaangażowanie kadry w jego realizację oraz rzeczowe do niego podejście. Wysokie kompetencje pracowników, odpowiednie przygotowanie i wdrożone standardy organizacji świadczą o jakości wykonywanych przez nią działań. Kongres Menedżerów Kultury propaguje ideę efektywnego i profesjonalnego podejścia do aktywności kulturalnej.

WspółpracaWspółpraca

To otwarcie się na kompromis i wspólne działanie, niezależnie od wszelkiego rodzaju barier. Oznacza przejście od dialogu ku zainicjowanym przez niego działaniu. Ma na celu wypracowanie unikalnych metod realizacji projektu i podtrzymywanie więzi między instytucjami kultury z całej Europy. Podjęte w wyniku takiej współpracy inicjatywy wzbogacają sektor kultury o nowe rozwiązania i ciekawe idee warte kontynuacji.

DialogDialog

Oznacza przejście z poziomu dyskusji na poziom porozumienia i współpracy. Dialog to wyjście z własnej strefy komfortu ku drugiemu człowiekowi przy uwzględnieniu okoliczności, jakie towarzyszą temu spotkaniu. W praktyce ma na celu wymianę doświadczeń, osiągnięcie kompromisu i efektywne działanie.

LokalnośćLokalność

Regionalna tożsamość instytucji kultury bez wątpienia wpływa na charakter przedsięwziętych przez nie działań. Lokalna specyfika wydarzeń warta jest podtrzymania w obliczu ciągłej ekspansji globalizmu. Wyznajemy idee transnarodowe i zachęcamy do działań podtrzymujących niepowtarzalność danego miejsca, dlatego też sami pielęgnujemy tradycję śląskiej kultury.

KompetencjeKompetencje

Wiedza i umiejętności stanowią jedne z najbardziej cenionych współcześnie wartości człowieka. Ich poszerzanie w oparciu o doświadczenie oraz kształcenie to nadrzędny cel organizatorów Kongresu Menedżerów Kultury. Dzięki kompetencjom animatorów kultury podnosi się nie tylko jakość pracy organizacji, ale także poziom realizowanych projektów, dlatego tak bardzo zależny nam na ich rozwoju.

InnowacyjnośćInnowacyjność

Innowacja jest wartością wyznawaną przez współczesny świat nie tylko w kontekście przemysłu, ale również kultury. Zarządzanie kulturą w perspektywie biznesowej jest postulowanym przez nas podejściem, rzadko do tej pory wdrażanym i dyskutowanym. To połączenie generuje szereg innowacji niższego rzędu, równie istotnych i wpływających na jakość realizowanych projektów. Myślenie innowacyjne oznacza bycie zawsze o krok do przodu, dlatego Kongres Menedżerów Kultury jest miejscem otwartym na wszelkie propozycje dotyczące nowych rozwiązań i narzędzi w zakresie menedżmentu.

PrzyszłośćPrzyszłość

Wychodzimy z założenia, że oglądanie się za siebie hamuje rozwój i zabija kreatywność. Zwrot ku przyszłości i myślenie o tym, co jeszcze można zrobić dla kultury nie może obejść się bez pamięci dotychczasowych dokonań, ale postępowe myślenie stanowi podwaliny odpowiedzi na każde z nurtujących nas pytań. Przyszłość jest tym, na co mamy realny wpływ, dlatego ku jej kształtowaniu kierujemy swoje działania.

InspiracjeInspiracje

Stworzenie każdego projektu powodowane jest pewną jego wizją – tego, jak powinien wyglądać i jak się prezentować. Wizja ta powstaje w oparciu o szereg inspiracji, do których w trakcie realizacji zadania odwołują się jego twórcy. Ważne, by wybierać te najbardziej wartościowe i spójne z ideą projektu.

DziałanieDziałanie

Rozmowy i koncepcje to jedno, ale projekt zostaje powołany do życia poprzez działanie. Kojarzy się ono z motywacją, ruchem, aktywnością mającą realny wpływ na kształt kultury. Jako wartość stoi w opozycji do stagnacji i monotonii i postuluje rzeczywiste rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie konkretnych kroków z użyciem odpowiednich narzędzi. Podstawą takiego podejścia w kontekście zarządzania kulturą jest myślenie projektowe, którego wypracowanie stanowi priorytet dla każdego animatora i menedżera.

RozwiązanieRozwiązanie

Kluczem do znalezienia odpowiedniego rozwiązania jest dobre przedstawienie problemu. Właściwe definiowanie pytań naprowadza często na trafne odpowiedzi. Poszukiwania rozwiązań palących kwestii to priorytet naszych działań, a doprowadzić mają do nich rozmowy, dyskusje i dialog zaproszonych gości oraz uczestników Kongresu. Organizacja tego wydarzenia jest krokiem ku podjęciu tematu zarządzania, a tym samym poszukiwania rozwiązań licznych problemów, które napotykają instytucje kultury.

Program

Kongres Menedżerów Kultury to cztery dni wypełnione sesjami dyskusyjnymi, warsztatowymi, szkoleniami oraz innymi wydarzeniami. W tym miejscu przedstawiamy program. Pobierz program.


Organizator zastrzega prawo do zmiany programu.

1

Dzień

8 grudnia 2015

FORMA REALIZACJI:

wykłady

Więcej

3

Dzień

10 grudnia 2015

FORMA REALIZACJI:

sesje warsztatowe

Więcej

2

Dzień

9 grudnia 2015

FORMA REALIZACJI:

sesje dyskusyjne

Więcej

4

Dzień

11 grudnia 2015

FORMA REALIZACJI:

szkolenia profilowane

Więcej

1

Dzień

FORMA REALIZACJI:

10-12 inspirujących wystąpień w formie krótkich (do 20 minut) wykładów, które mają kompleksowo przedstawić problem i pobudzić do dalszej dyskusji.

PROGRAM 8 grudnia 2015:

MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

od 9.00 - rejestracja uczestników

11.00-11.30 - panel powitalny:

 • Maciej Babczyński - Narodowe Centrum Kultury
 • Edyta Sytniewska - Urząd Miasta Katowice
 • Przemysław Smyczek - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

11.30-12.30 - panel programowy:

 • Tomasz Szabelski - Stowarzyszenie Inicjatywa - wystąpienie programowe: Widz jest klientem, teatr jest produktem
 • Paweł Potorocznyn - Instytut Adama Mickiewicza: Lider bez zadęcia, czyli charyzma bez psychozy i przywództwo bez pychy

12.30-13.00

 • Dyskusja - KOwcy, animatorzy i menedżerowie kultury w oczach dziennikarzy: Patrycja Wanat (Radio TOK FM), Agnieszka Obszańska (Program III Polskiego Radia), Max Cegielski (TVP Kultura)

13.00-14.00 - obiad

14.00-18.00 - wystąpienia prelegentów - krótkie inspirujące wykłady:

 • Natalia Ćwik-Obrębowska - Go Responsible: Odpowiedzialny Menedżer… Czyli kto?
 • Julian Czurko - Fundacja Rokoko: Coaching jako metoda rozwoju kadr kultury
 • Rafał Koziński - Centrum Kultury w Lublinie: Menedżer Kultury - Performer Społeczny
 • Karol Wittels - Fundacja Obserwatorium: Obsesje na punkcie wysokiej frekwencji. Czyli o negatywnych aspektach mody na Audience Development
 • Maja Holek - Open University Koprivnica: Open University Koprivnica - organizacja wydarzeń kulturalnych, pozyskiwanie funduszy i nawiązywanie partnerstw
 • Rafał Chwała - Warsztaty Kultury w Lublinie: Festiwal muzyczny - pomiędzy koncepcją autorską a klasycznym formatem
 • Mariusz Wróbel - Instytucja Filmowa Silesia Film: Czy ktoś oczekuje jakości od menedżera kultury?
 • Dominykas Karpovic - Homo Eminens: Spotkania na styku kultury i biznesu
 • Anna Komsta - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu: Dom Kultury - od lokalnego pogotowia „od wszystkiego” do kultury pierwszego kontaktu
 • Monika Pojda-Dziekońska - Siemianowickie Centrum Kultury: (U)talentowani - jak wykorzystać naturalne talenty w zarządzaniu zespołem
 • Dorota Proske - Przestrzeń Kreatywna Kotulińskiego 6/K6: Siła autentyczności i magia slow events, czyli czym przyciąga K6 - Przestrzeń Kreatywna Kotulińskiego 6 w dawnej gorzelni w Czechowicach – Dziedzicach
 • Katarzyna Dyktyńska - Coaching dla artystów: Rozwijanie przez pytanie, czyli czym jest coaching artystów
 • Rafał Żak - Biznes w kulturze masowej
 • Gorana Šojat - Culture Center Travno (Zagrzeb): Jak zarządzać zarządzaniem kultury?
 • Artur Celiński ­ Res Publica: Twórcy kultury w polityce kulturalnej polskich miast

2

Dzień

FORMA REALIZACJI:

sesje dyskusyjne

PROGRAM 9 grudnia 2015:

MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

10.00-12.00 - sesje dyskusyjne - cz. 1 (3 sesje do wyboru):

 • biblioteki jako nowoczesne centra kultury:
  • Aleksandra Zawalska-Hawel - Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
  • Dominik Żyłowski - Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
  • Ewa Kokot - Biblioteka Śląska
  • Jacek Królikowski - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  • Jadwiga Witek - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach
 • rola organizacji pozarządowych działających w branży kultury:
  • Marcin Sobaszek - Fundacja Obrazy Bez Granic
  • Aleksandra Bednarz - Stowarzyszenie ON/OFF / Teatr im. W.Horzycy w Toruniu
  • Gorana Šojat - Cultural Center Travno
  • Mateusz Dobrowolski - Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej „Transetnika”
 • relacje animatorów i menedżerów kultury:
  • Maciej Zygmunt - Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach
  • Marek Sztark - Kadry Kultury / Forum Kraków / ESK Wrocław 2016
  • Anthony Attard - St. James Cavalier Centre for Creativity, Malta
  • Paweł Gogołek - Forum Kraków / Stowarzyszenie Edukacyjne MCA / Collegium Da Vinci

12.00-12.30 - przerwa kawowa

12.30-14.30 - sesje dyskusyjne - cz. 2 (2 sesje do wyboru):

 • aspekty teoretyczne zarządzania w kulturze:
  • Dr Krzysztof Wrana - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prof. Emil Orzechowski - Uniwersytet Jagielloński
  • Dr Teresa Dudzik - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Mgr Beata Gotwald-Feja - Uniwersytet Łódzki / EC1 Łódź - Miasto Kultury
 • cele kultury w obrębie osiedla, dzielnicy, miasta i gminy:
  • Tomasz Ignalski - Chorzowskie Centrum Kultury / Forum Kraków
  • Andrzej Trzeciak - Wielkopolska Rada Kultury
  • Magdalena Wach - Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu
  • Teresa Latuszewska-Syrda - Fundacja Urban Forms
  • Dariusz Kaliński - Kino za Rogiem Sp. z o.o.
  • Kamila Majchrzycka - Teatr Pinokio w Łodzi
 • profesjonalna organizacja eventów:
  • Adrian Chorębała - Rondo Sztuki / Menedżer zespołów muzycznych
  • Izabela Helbin - Krakowskie Biuro Festiwalow
  • Małgorzata Płysa - Unsound Festival
  • Artur Rojek - Off Festival
  • Adam Godziek - Tauron Nowa Muzyka
  • Łukasz Napora - Audioriver Festival

14.30-15.30 - obiad

15.30-17.30 - sesje dyskusyjne - cz. 3 (2 sesje do wyboru)

 • relacje sektora kultury i administracji publicznej:
  • Paweł Kamiński - Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury
  • Adam Hajduga - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  • Monika Wiejaczka - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • Joanna Nawrocka - Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej
 • wykorzystanie działalności badawczej do zarządzania w kulturze:
  • Natalia Brylowska - Obserwatorium Kultury przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku
  • Ewa A. Jagiełło i Noemi Modnicka - QUALIO. Badania i działania społeczne
  • Agnieszka Szostak - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  • Artur Laskowski - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin

3

Dzień

FORMA REALIZACJI:

sesje warsztatowe

PROGRAM 10 grudnia 2015:

MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

8.00-11.00 - sesje warsztatowe (6 sesji do wyboru):

 • SESJA I INTERESARIUSZE: Joanna Tabaka (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski): WIDOK NA WIDOWNIĘ, czyli wstęp do rozwoju publiczności
 • SESJA II LUDZIE: Karolina Mikołajczak-Stasiak (Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze) : Narzędzia facylitacji i moderacji grup – jak sprawnie prowadzić spotkania grupowe
 • SESJA III FUNDUSZE: Marek Ostafil (Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu): Sponsoring, mecenat, fundraising – budowanie niezależności finansowej
 • Sesja IV WARTOŚCI: Piotr Wojciechowski (FUZERS - Powering Innovation): Innowacje, czyli co?
 • SESJA V NOWE TECHNOLOGIE: Jan-Paul Laarmann (Dein Nordrhein Westfalen, Niemcy): Nowe narracje w internetowym marketingu kultury - warsztat w języku angielskim
 • Sesja VI WIZERUNEK: Agnieszka Wojciechowska (Warsztaty Kultury w Lublinie): Czy wszystkie gwiazdy błyszczą tak samo? – warsztat na temat wizerunku instytucji kultury

11.00-11.30 - przerwa kawowa

11.30-14.30 - sesje warsztatowe (6 sesji do wyboru): +1 z 7 miliardów innych:

 • SESJA I INTERESARIUSZE: Raluca Bem Neamu (Bukareszt, Rumunia): Instytucja kultury: różni odbiorcy, różne podejścia - warsztat w języku angielskim
 • SESJA II LUDZIE: Magdalena Korczyk-Waszak (Prado. Przestrzeń Inspiracji): Rozwój kompetencji i zarządzanie talentami w instytucjach i organizacjach kultury
 • SESJA III FUNDUSZE: Aleksander Lysko (Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach): Źródła finansowania projektów kulturalnych/sposób myślenia przy konstrukcji wniosku aplikacyjnego
 • Sesja IV WARTOŚCI: Mateusz Werpachowski (European Research & Development Advisers): Instytucje kultury na rozdrożu – definicja instytucji kultury poprzez wartości
 • SESJA V NOWE TECHNOLOGIE: Karol Piekarski (Medialab Katowice): Killer app dla kultury? Jak mądrze wdrażać nowe technologie w projektach kulturalnych
 • SESJA VI WIZERUNEK: Sławomir Czarnecki (Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku): Strategia komunikacji i rola mediów społecznościowych w kulturze

Wydarzenie Towarzyszące - 7 Miliardów Innych:

 • 11.30-12.30 - panel dyskusyjny Rola sztuki w budowaniu kultury różnorodności: Roman Batko, Tomasz Szabelski, Małgorzata Błaszczyk, moderator: Anna Zaroda - Dąbrowska

 • 12.30-13.30 - warsztaty Człowiek w organizacji, transfer korzyści: sztuka, społeczeństwo, jakość życia

14.30-15.30 - obiad

15.30-18.30 - sesje warsztatowe (6 sesji do wyboru):

 • Sesja I INTERESARIUSZE: Karolina Rozwód (Teatr Stary w Lublinie): Instytucja kultury jako miejsce spotkania (case study)
 • SESJA II LUDZIE: Małgorzata Świerkosz-Hołysz (H&G Akademia Biznesu i Rozwoju Osobistego S.C.): Coachingowy styl zarządzania w instytucjach kultury
 • SESJA IV WARTOŚCI: Marcin Budziński (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie): Znaczenie sektora kultury dla rozwoju lokalnego
 • SESJA V NOWE TECHNOLOGIE: Karol Piekarski (Medialab Katowice): Killer app dla kultury? Jak mądrze wdrażać nowe technologie w projektach kulturalnych
 • SESJA VI WIZERUNEK: Łukasz Wróblewski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Kształtowanie lojalności instytucji kultury z interesariuszami według koncepcji marketingu relacyjnego
 • SESJA VI WIZERUNEK: Rafał Hetman (Blog CzytamRecenzuje.pl): Skuteczna komunikacja w świecie, w którym nikt nie słucha

4

Dzień

FORMA REALIZACJI:

szkolenia profilowane

PROGRAM 11 grudnia 2015:

MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

8.00-9.30 - I część szkoleń

9.30-10.00 - przerwa kawowa

10.00-12.00 - II część szkoleń

12.00-13.00 - przerwa obiadowa

13.00-14.30 - III część szkoleń

14.30-15.00 - przerwa kawowa

15.00-16.00 - IV część szkoleń

 • Sponsoring - Tomasz Szabelski (Stowarzyszenie Inicjatywa): Pozyskiwanie funduszy ze źródeł komercyjnych na projekty kulturalne
 • Pozyskiwanie funduszy ze źródeł publicznych - Aleksander Lysko (Regionalny Ośrodek Kulturalny w Katowicach): Zarządzanie projektem kulturalnym z elementami finansowania działalności kulturalnej
 • Przywództwo w instytucjach kultury - Małgorzata Świerkosz-Hołysz (H&G Akademia Biznesu i Rozwoju Osobistego S.C.): Zastosowanie Modelu Zarządzania Sytuacyjnego w Organizacjach Kultury
 • Marketing i PR - Mirosław Rusecki (PromArte): Czy promocja wydarzeń kulturalnych powinna być racjonalna, skoro kultura racjonalna nie jest?
 • Zarządzanie projektem kulturalnym - Maja Kudlińska (Łódź Art Center): Zarządzanie projektem kulturalnym

Stoliki eksperckie

Na Kongresie Menedżerów Kultury będzie możliwość skonsultowania kwestii prawnych i organizacyjnych ze specjalistami w swoich dziedzinach. Chętnie odpowiedzą oni na Państwa pytania i pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości.

8-10.12.2015 stolik ekspercki - funkcjonowanie organizacji pozarządowych:
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach

8.-9.12.2015 stolik ekspercki - prawo autorskie, imprezy masowe (teoria):
Michał Klekotko - Kancelaria Adwokacka Michał Klekotko

10.12.2015 stolik ekspercki - prawo autorskie:
Wincenty Krawczyk - Sekretarz Zarządu, Związek Artystów Wykonawców STOART

10.12.2015 stolik ekspercki - dostępność kultury dla niepełnosprawnych:
Anna Jankowska - Uniwersytet Jagielloński / Fundacja Siódmy Zmysł

Prezentacja funduszy

Dla każdej organizacji czy instytucji kwestią podstawową jest pozyskiwanie środków finansowych do realizacji zadań. Na prezentacji będzie można zobaczyć informacje na temat ponad 300 europejskich programów grantowych.

Miejsce spotkań

7 miliardów Innych Cafe to przestrzeń, do której zapraszamy w celu odbywania rozmów z innymi menedżerami i animatorami kultury. Zapraszamy do wymiany doświadczeń i wiedzy, także poza sesjami warsztatowymi i dyskusyjnymi odbywającymi się w salach konferencyjnych.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas Kongresu nie może zabraknąć wydarzeń towarzyszących, które zapewnią różnorodną rozrywkę w wielu znanych i cenionych przez mieszkańców miasta, reprezentatywnych dla regionu przestrzeniach. Spacery po Katowicach, pokazy filmów, koncert, wystawy i spektakl będą odbywać się takich miejscach jak Muzeum Śląskie, Teatr Żelazny, Pałac Młodzieży, obiekty należące do Instytucji Filmowej Silesia Film, a także w dzielnicach Nikiszkowiec i Giszowiec, których architektura stanowi wizytówkę miasta.

Zapraszamy na:

 • bankiet inauguracyjny w Strefie Centralnej (7 grudnia, godz. 19.00), Centrum Kultury Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2,
 • koncert Tymona Tymańskiego i Krzysztofa Trebuni-Tutki w Pałacu Młodzieży (8 grudnia, godz. 20.00), ul. Mikołowska 26,
 • spektakl pt. „Ciało obce” (9 grudnia, godz. 20.00), Teatr Żelazny, ul. Asnyka,
 • spacer szlakiem moderny (9 grudnia, godz. 8.00 - 9:30, oprowadza Zofia Osislo),
 • spacer po Nikiszowcu (9 grudnia, godz. 8.00 - 9:30, oprowadza Aleksander Uszok),
 • zwiedzanie CINiBA (9 grudnia, godz. 8.00 - 9:30, oprowadza Jadwiga Witek i Tomasz Zięba), ul. Bankowa 11a,
 • zwiedzanie nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych (9 grudnia, g. 8:00 - 9:30, oprowadza Mirosław Rusecki), ul. Raciborska 50,
 • projekcje filmowe (8-10 grudnia):
  • Kino Komos, ul. Sokolska 66,
  • Kino Światowid, ul. 3 maja 7,
  • Kinoteatr Rialto, ul. Jana 24,
 • zwiedzanie nowej siedziby Muzeum Śląskiego (8-10 grudnia), ul. Dobrowolskiego 1,
 • wystawa „7 miliardów innych” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, al. Korfantego 35,
 • wystawa rysunków studentów ASP w nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych (8-10 grudnia), ul. Raciborska 50

Formularze zgłoszeniowe

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami.

Przepraszamy. Z uwagi na wyczerpany limit miejsc rekrutacja na Kongres Menedżerów Kultury została wstrzymana.

Formularz zgłoszeniowy dla dziennikarzy

Organizatorzy i partnerzy

Kongres Menedżerów Kultury jest realizowany przy wsparciu wielu instytucji, partnerów i patronów medialnych. Poniżej lista wspierających nas organizacji.

Organizatorzy

Stowarzyszenie inicjatywa - logo
Narodowe Centrum Kultury - logo
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo

Miasto współgospodarz

Miasto Katowice - logo

Partnerzy

Narodowy Instytut Audiowizualny - logo
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - logo
Pałac Młodzieży - logo
Muzeum Śląskie - logo
Menedżerowie Kultury - logo
Instytut Adama Mickiewicza - logo
Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów - logo
Forum Kraków - logo
ASP Katowice - logo
Śląskie Pozytywna Energia - logo
Strefa centralna - logo
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - logo
Ateliers10 - logo

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Aby uzyskać informacje dotyczące zakupu akredytacji prosimy o kontakt na adres:

uczestnicy@kongresmk.pl

Stowarzyszenie Inicjatywa

plac Sejmu Śląskiego 2/425

40-032 Katowice

biuro@inicjatywa.org

tel. +48 508 105 010


Biuro Kongresu Menedżerów Kultury Międzynarodowe Centrum Kongresowe, parter


8.12.2015, godz. 9:00-18:00

9.12.2015, godz. 9:00-18:00

10.12.2015, godz. 7:30-18:00

11.12.2015, godz. 7:30-16:00